MIR-EMAD

میرعماد

 

میرعماد حسنی قزوینی 

۱۵۵۴-۱۶۱۵ میلادی / ۹۶۱–۱۰۲۴ ه‍. ق  خوشنویس پرآوازه و از سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق است. به همین جهت «خط میر» برای حسن خط مثل بوده‌است. در سال ۱۰۲۴ ه‍.ق شاه عباس صفوی وی را متهم به پیروی از مذهب تسنن کرد و امر به قتل وی داد. از او آثار فراوانی باقی‌مانده که در موزه‌های ایران و جهان و مجموعه‌های شخصی نگهداری می‌شود. میرعماد خود را از سادات حسنی می‌دانست و از این رو رقمِ یا امضایش بیشتر «میرعماد الحسنی» بود.

میرعماد | MIR-EMAD

MIR-EMAD

Mir-Emad Hassani Qazvini

He is a renowned calligrapher and one of the leading calligraphers in Iran and the greatest calligrapher in the Nastaliq line.