MAH-MANZAR

ماه منظر

 

به معنای محل تماشای ماه

 

نام دختر ایرانی

به سبب گردش ماه به دور زمین , شبهایی ماه در قاب پنجره کافه پدیدار میشود . سبب نامگذاری ماه منظر این است که از کنار این میز میتوان در آن شب ها به نظاره ماه نشست

انتخاب این نام با نگاهی به نام - ماه منیر – در فیلم - مادر – علی حاتمی صورت گرفته است

 

هرگز این صورت کند صورتگری
یا چنین شاهد بود در کشوری

سرو رفتاری صنوبر قامتی
ماه رخساری ملایک منظری

سعدی غزلیات

 

ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن
خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن

حافظ

 

 

ماه زیبایم به پشت پنجره
من همی مست نگاه روی ماه

هم چه زیبا باشد این ناز نگاه
در نگارالسلطنه دیدار ماه

ارشاد ملکوتی

ماه منظر | MAH-MANZAR
ماه منظر

MAH-MANZAR

‏Means: a place to watch the moon
‏Iranian girls name
‏When you sit on this table on certain days of the month you can see the moon through the window.